Impressió offset

A l'Impremta Costa utilitzem dos mètodes d'impressió, depenent de les característiques de cada projecte a realitzar.

En primer lloc, la impressió offset, la de tota la vida.

La impressió offset és una tècnica d'impressió desenvolupada a finals del segle XIX i a principis del segle XX que consisteix en aplicar una capa de tinta sobre una planxa metàl·lica que copia el seu contingut en el paper.

Cada una de les planxes serveix només per a un dels quatre colors de la quadricromia: Blau, Magenta, Groc i Negre.

Una vegada preparada la màquina, els tiratges són ràpids i gens costosos. És per això que aquest mètode d'impressió es recomana per a treballs de grans quantitats.

 

El segon mètode d'impressió, ja també molt estès, és la impressió digital.

Es tracta d'una metodologia molt ràpida que consisteix en la impressió directe d'un arxiu digital sobre el paper, utilitzant una premsa digital. Només cal preparar i adequar el document digital perquè s'adapti a les característiques que demana cada impressora i cada tipus de paper, tenint en compte també els acabats que seran necessaris per a finalitzar el treball, i enviar-ho a imprimir. Això és el que es coneix com a preimpressió.

La nostra empresa treballa amb aquest mètode d'impressió des de l'any 2002, essent així una de les primeres impremtes de la zona en fer-ho. Actualment utilitzem premses d'impressió digital d'última generació que garanteixen una gran qualitat en els productes finals.

Impremta Costa, S.C. · Av. Europa, 42 · Tel. 972 26 03 41 · 17800 OLOT (Girona) · impremtacosta@telefonica.net